Уважаемые коллеги! 
сообщаем о продлении сроков принятия заявок на предоставление малых грантов направленных на поддержку инициатив ветеранских организаций 
до 31 июля 2021 года

Конкурс проводится Общественным объединением «Atamnyn Аmanaty»  в рамках государственного гранта «Поддержка инициатив ветеранских организаций» некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив».
Основная цель конкурса: Оказание содействия и поддержка инициатив развития ветеранских организаций,  повышение навыков работы в социальной сфере посредством реализации социальных проектов и проведению социально значимых мероприятий.
Задачи Конкурса: 
•    популяризация деятельности ветеранских организаций;
•    реализация проектов, направленных на решение актуальных проблем общества;
•    содействие профессиональному и личностному развитию ветеранских организаций в области реализации социальных проектов;
•    расширение доступности инструментов поддержки ветеранских организаций.
Кто может принять участие в конкурсе? 
Участие в конкурсе могут принять  неправительственные организации, которые отвечают следующим критериям:
- организация должна осуществлять деятельность на территории Казахстана и быть зарегистрированной в органах юстиции РК, 
- организация не должна иметь  задолженность по налогам предоставившие заявки согласно условиям и требованиям конкурса в установленные сроки. 
           Что необходимо для участия в конкурсе? 
  Для участия в конкурсе заявитель до 18.00 часов 31 июля 2021 года  должен представить в ОО «Atamnyn Amanaty» заявку на казахском или русском языке, согласно требованиям  Положения о конкурсе на электронный адрес ata.amanaty@gmail.com.
ВНИМАНИЕ! Заявки, поступившие позже установленных организаторами дат, не рассматриваются. 
Результаты конкурса будут опубликованы 03 августа 2021 года  на официальном сайте ОО «Atamnyn Amanaty» и страницах в социальных сетях.

Құрметті әріптестер!

«Ардагерлер» ұйымдарының бастамаларын қолдау аясында ұйымдастырылып жатқан шағын гранттар байқауының өтінім қабылдау мерізімі ұзартылғанын хабарлаймыз:
Өтінім  2021 жылдың 31 шілдесіне дейін қабылданады  

Байқау «Atamnyn Аmanaty»  қоғамдық бірлестігімен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жетекшілігімен «Ардагерлер ұйымдарының бастамаларын қолдау» мемлекеттік гранты аясында өткізіледі.
Байқаудың негізгі мақсаты: ардагерлер ұйымдарының бастамаларын қолдау және көмек беру, әлеуметтік жобалар мен әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды іске асыру арқылы әлеуметтік саладағы біліктілікті арттыру.

Байқау міндеттері:
-    Ардагерлер ұйымдарының іс-әрекетін насихаттау;
-    Қоғамның өзекті мәселелерін шешуге бағытталған жобаларды жүзеге асыру; 
-    Әлеуметтік  жоба саласындағы  ардагерлер ұйымдарының кәсіби және тұлғалық дамуына үлес қосу.
-    Ардагерлер ұйымдарын қолдау құралдарының қол жетімділігін кеңейту. 

Байқауға кімдер қатыса алады?
Байқауға келесі талаптарға сай үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады:
-    ұйым өз қызметін Қазақстан аумағында жүзеге асыруы және Қазақстан Республикасының әділет органдарында тіркелуі керек;
-    ұйымда белгіленген мерзімде байқаудың шарттары мен талаптарына сәйкес өтінім берген салық берешегі болмауы керек.
 
Байқауға қатысу үшін 2021 жылдың 31 шілде, сағат 18:00 дейін «Atamnyn Amanaty»  ҚБ-не   байқау туралы Ереже талаптарына сәйкес өтінішті қазақ немесе орыс тілінде  ta.amanaty@gmail.com. электронды поштасына жіберу қажет.

ЕСКЕРТУ!    
Көрсетілген уақыттан кеш тапсырылған өтінімдер қарастырылмайды.
Байқау нәтижелері 2021 жылдың 03 тамызында  «Atamnyn Amanaty»   ҚБ-нің  ресми сайтында және әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында жарияланады.